Blog

Uzyskanie pożyczki

Jak radzić sobie z zaległościami w ZUS i US?

Jak radzić sobie z zaległościami w ZUS i US?

18.03.2021, Money Run

Największym zagrożeniem dla przedsiębiorcy jest to że czasami pojawia się kłopot z płynnością. Czy to z powodu niezapłaconych faktur czy to z powodu nagłych wydatków które pozbywają firmę środków, portfel inwestycyjny nie wygląda tak, jak chcieliśmy.

Niejednokrotnie odbija się to z tym, że przedsiębiorca nie ma środków na to, aby zapłacić ZUS lub US co zupełnie blokuje jakiekolwiek możliwości wsparcia finansowego z instytucji bankowych, które wymagają dokumentów świadczących o niezaleganiu właśnie w urzędzie skarbowym czy ZUS.

Nawet jak klient ma zawiązaną umowę ugodową z tymi instytucjami, bo jest taka opcja to bardzo często i tak ona wyklucza możliwość finansowania w bankach.

I tutaj pojawia się alternatywa dla takiego przedsiębiorcy w postaci pożyczek pozabankowych instytucjonalnych, bądź inwestorów prywatnych.

Money Run na co dzień szuka i pomaga w spłacie takich zobowiązań, które niestety pojawiły się u przedsiębiorcy, który mimo starań nie był w stanie zapłacić podatków w ZUS i US i pojawiły się zaległości.

W kraju jest co najmniej kilkadziesiąt inwestorów i chętnie pożyczą przedsiębiorcy takie środki na spłatę, zabezpieczają się na różnych płaszczyznach w zależności od formy samej firmy pożyczkowej, oto kilka form:

  • zabezpieczenie na nieruchomości przedsiębiorcy, jest to oczywiście uzależnione od tego jaki koszt pożyczki jest nagromadzony aby myśleć o takim zabezpieczeniu
  • zabezpieczenie na podstawie art. 777 k.p.c., stanowi swoiste oświadczenie dłużnika, które ma szczególne znaczenie dla wierzyciela w przypadku niewywiązania się dłużnika z umowy. W nomenklaturze prawniczej oświadczenie dłużnika o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie ww. przepisu, określane jest jako zabezpieczenie roszczenia wierzyciela
  • zabezpieczenie na kontraktach oraz przyszłych fakturach, które klient ma otrzymać w związku z wykonywaną usługą. Nie mówimy tutaj o faktoringu. 

A o zabezpieczeniu, które jasno w umowie definiuje które kontrakty czy umowy będą brane pod uwagę.

Oczywiście okresy pożyczek również są uwarunkowane od inwestora pożyczkowego, są podmioty które pożyczają na 3 miesiące, a są i takie które pożyczają na 2 lata!

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Podziel się wiedzą:

Przeczytaj lub Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

We are glad you have chosen to leave a comment. Please keep in mind that comments are moderated according to our comment policy.