Blog

Uzyskanie pożyczki

Potrzebujesz przewłaszczenia na zabezpieczenie?

Potrzebujesz przewłaszczenia na zabezpieczenie?

16.07.2021, Money Run

Przewłaszczenie na zabezpieczenie — co to?
W praktyce oznacza po prostu umowę, w której dłużnik przenosi na wierzyciela swoją własność na czas uregulowania zobowiązania.
*Umowa taka dla celów dowodowych wymaga jedynie zwykłej formy pisemnej. Może być stosowana zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne.

W jakim celu się go dokonuje?
Przewłaszczenia na zabezpieczenie dokonuje się w celu zabezpieczenia pożyczki gotówkowej (bardzo rzadko kredytu gotówkowego, ale istnieje taka możliwość).

Jakie mogą być rzeczy ruchome?
Mogą to być np.: samochód osobowy, sprzęt elektroniczny, maszyna i inne.

Na czym polega proces?
Dłużnik przenosi własność rzeczy ruchomej na swojego wierzyciela, najczęściej nie wydając samej rzeczy i pozostając jej użytkownikiem. Po spłacie zobowiązania, wierzyciel dokonuje odwrotnej operacji i przenosi własność rzeczy ruchomej z powrotem na (byłego już) dłużnika. Rzecz ruchoma w przypadku prawidłowego wykonania umowy dwukrotnie zmienia właściciela, choć nie ma wymagania, by faktycznie została ruszona z miejsca. Przewłaszczenia na zabezpieczenie czy hipoteka lub zastaw. W przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie wierzyciel może dokonać sprzedaży przewłaszczonej rzeczy z pominięciem sądowego postępowania egzekucyjnego. Również przewłaszczenie na zabezpieczenie, w odróżnieniu od hipoteki i zastawu, nie wymaga od wierzyciela uzyskania tytułu wykonawczego, ani egzekwowania wierzytelności na drodze postępowania.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Podziel się wiedzą:

Przeczytaj lub Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

We are glad you have chosen to leave a comment. Please keep in mind that comments are moderated according to our comment policy.