Blog

Rodzaje finansowania

Pożyczka technologiczna

Pożyczka technologiczna

25.03.2021, Money Run

Pożyczka technologiczna, wspomagająca rozwój technologii produkcji. Aby nadążyć za konkurencją i dynamicznie rozwijającym się rynkiem, przedsiębiorstwa produkcyjne, jak i również inne, często muszą inwestować w specjalistyczny sprzęt. Zaawansowana technologia jest jednak zbyt drogim wyzwaniem dla małych i średnich firm. Z takiej sytuacji istnieje wyjście – kredyty technologiczny.

Czym dokładnie jest kredyt technologiczny? Jest to specjalnego rodzaju dotacja, przeznaczona dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, z której mogą one pokryć wdrożenie w firmie technologii służących do produkcji nowych albo ulepszonych towarów i usług. Pożyczka technologiczna nie może być udzielana na zakup środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

Czym różni się kredyt technologiczny od zwykłego kredytu? Zasadniczą różnicą jest to, iż w przypadku pierwszego z nich bank kredytujący przyznaje firmie fundusze na zasadzie kredytu inwestycyjnego. Następnie część tej sumy pokrywana jest przez przedsiębiorstwo, a część z państwowych środków Funduszu Kredytu Technologicznego. Bardzo istotną informacją jest to, że dotacja może wynieść nawet 75 proc. wartości inwestycji!

Jak pozyskać kredyt technologiczny? Pierwszym etapem jest złożenie wniosku o taki kredyt w banku, który ma zawartą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Zasady przyznawania funduszy nie odbiegają w tym przypadku od klasycznego starania się o kredyt. Naczelną zasadą jest, iż przedsiębiorca ma zdolność kredytową. Fakt, że jego zakup będzie finansowany przez fundusze państwowe, nie ma w tym momencie żadnego znaczenia.Po złożeniu wniosku, w ciągu 60 dni zawarta zostaje umowa kredytu technologicznego albo przyznana promesa kredytu technologicznego. W drugim przypadku przedsiębiorca składa do BKG wniosek o przyznanie premii technologicznej, wraz warunkową umową kredytu lub otrzymaną promesą oraz dokumentacją. Na tej podstawie BGK decyduje o możliwości przyznania dotacji. Na podjęcie decyzji ma on miesiąc od zakończenia miesiąca, w którym złożony został kompletny wniosek albo w którym usunięte zostały ewentualne niezgodności. Jeżeli Bank uzna, że przedsiębiorca spełnia niezbędne przesłanki do otrzymania kredytu technologicznego, wówczas następnym krokiem jest wypłata tzw. premii technologicznej. Właściciel firmy może otrzymać ją jednorazowo lub też w ratach, do wysokości odpowiadającej sprzedaży netto towarów lub usług będących wynikiem inwestycji technologicznej. Warto przy tym pamiętać, że aby premia rzeczywiście została wypłacona, konieczne jest wykorzystanie kredytu w całości, zakończenie inwestycji oraz rozpoczęcie sprzedaży towarów lub usług, wynikających z wprowadzonej technologii. Do obliczenia wysokości premii brane są pod uwagę faktury sprzedaży ww. towarów i usług. Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego. Pomocą publiczną jest kwota premii technologicznej. Pozostała część kredytu technologicznego spłacana jest ze środków beneficjenta.

Podsumowując, otrzymanie kredytu technologicznego nie różni się właściwie od starań o klasyczny kredyt inwestycyjny, natomiast może się okazać, że przedsiębiorca otrzyma pomoc nawet do 75 proc. kwoty, którą chce przeznaczyć na inwestycje. Warto wobec tego zainteresować się tą metodą pozyskiwania kapitału, w sytuacji, gdy w firmie potrzebne są nowoczesne technologie.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Podziel się wiedzą:

Przeczytaj lub Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

We are glad you have chosen to leave a comment. Please keep in mind that comments are moderated according to our comment policy.