Projekty

Money Run Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO w
wysokości 409 059,53 PLN na realizację projektu nr RPMP.01.02.03-12-0251/21 pn. „Opracowanie i
wdrożenie innowacyjnego algorytmu wykorzystującego analizę mowy w celu automatyzacji
procesu określania wstępnych zdolności kredytowych klienta w usłudze świadczonej przez Sp. Money
Run”.


Celem projektu jest zwiększenie efektywności procesu obsługi klientów, poprzez wprowadzenie
innowacyjnych algorytmów opartych o sztuczna inteligencję pozwalających na określenie zdolności
kredytowej klientów przy pomocy analizy odpowiedzi udzielonych telefonicznie. Rozpoznawanie
mowy oparte na sztucznej inteligencji pozwoli na samoistne uczenie się systemu tworząc przyszłe
rekomendacje pytań oraz odpowiedzi tak, aby osiągnąć lepsze wyniki sprzedaży i pozyskać nowych
odbiorców.