Blog

Pożyczki i finansowanie

Utrata płynności finansowej

Utrata płynności finansowej

25.03.2021, Money Run

Utrata płynności finansowej – rozwiązanie: pożyczka i windykacja. Prowadzenie działalności wiąże się z ciągłym monitorowaniem jej sytuacji finansowej. Nawet jeśli firma jest niewielka, to bez dokonywania odpowiednich obliczeń i zwracania uwagi na istotne wskaźniki, może się w pewnym momencie okazać, że jesteśmy w znacznie gorszym położeniu, niż sądziliśmy. Jednym z niezwykle istotnych pojęć, które określają, jak dobrze zarządzana jest firma i w jakiej jest ona kondycji, jest płynność finansowa.

Wobec tego, co to jest płynność finansowa? Jakie są wskaźniki płynności i jak je obliczać? Płynność finansową definiować można na kilka różnych sposobów. Najczęściej stosowana i najbardziej intuicyjna definicja określa ją jako zdolność do terminowej spłaty zobowiązań, a także dokonywania zakupów towarów i usług wedle potrzeby. Można mówić o płynności finansowej w ujęciu: statycznym i dynamicznym. Ujęcie statyczne oznacza rozpatrywanie płynności finansowej pod kątem danego dnia. Z kolei ujęcie dynamiczne odnosi się do wybranego przez nas okresu.

Do ustalania płynności finansowej wykorzystuje się tak zwane wskaźniki płynności, a konkretnie:

  • wskaźnik płynności bieżącej
  • wskaźnik płynności szybkiej
  • wskaźnik natychmiastowej wymagalności
  • wskaźnik zobowiązań natychmiast wymagalnych

Wskaźniki płynności finansowej oblicza się przy pomocy:

  • bilansu
  • rachunku zysków i strat
  • rachunku przepływów pieniężnych

Bilans oraz rachunek zysków i strat okażą się kluczowe w przypadku ustalania płynności finansowej w ujęciu statycznym, zaś rachunek przepływów pieniężnych będzie istotny w przypadku płynności finansowej w ujęciu dynamicznym. Brak płynności finansowej – skutki. Zysk – to właśnie na to najczęściej zwracają uwagę właściciele firm, chcący oszacować sytuację finansową swoich przedsiębiorstw. Problem jednak w tym, że wbrew pozorom nie jest to wcale najlepszy jej wskaźnik. Jest on oczywiście istotny i warto go monitorować, ale sam w sobie nie będzie wystarczający, aby ocenić, w jakiej kondycji znajduje się firma.

Dlaczego? Duży zysk jest niewątpliwie czymś pozytywnym, ale nie musi wcale oznaczać, że firma będzie miała na podorędziu zapas środków niezbędny do terminowego wywiązywania się ze swoich zobowiązań. Z kolei nieterminowe płatności szybko mogą doprowadzić do kryzysu w firmie: przestoju w produkcji z uwagi na brak surowców, rezygnacji z pracy przez pracowników i innych tego typu niekorzystnych skutków. Dlatego też płynność finansowa jest tak istotna i należy zwracać na nią szczególną uwagę.

Wskaźnik płynności bieżącej. Może się zdarzyć, że zadamy sobie następujące pytanie: czy nasze aktywa bieżące (gotówka, środki z inwestycji i należności, towary, surowce) są wystarczające, aby pokryć wszystkie nasze bieżące zobowiązania? Wskaźnik bieżącej płynności finansowej jest właśnie tym, co pozwoli na to pytanie precyzyjnie odpowiedzieć. Dzięki niemu możemy sprawdzić, jaki jest stosunek aktyw bieżących do zobowiązań bieżących w naszej firmie. Im wyższy wskaźnik płynności bieżącej, tym lepiej świadczy to o kondycji finansowej firmy.

Wskaźnik płynności szybkiej. Jak zostało wspomniane, do aktywów bieżących (obrotowych) zaliczamy między innymi towary i surowce. Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że w wielu przypadkach szybka ich zamiana na gotówkę będzie niemożliwa, a więc w praktyce ciężko byłoby za ich pomocą spłacić zobowiązania bieżące. Pomocny może być wskaźnik płynności szybkiej, który pozwala ocenić, jak nasze aktywa obrotowe z wyłączeniem zapasów mają się do naszych zobowiązań bieżących.Dzięki temu możemy łatwiej stwierdzić, jakie są w praktyce nasze możliwości terminowej i szybkiej spłaty zobowiązań.

Wskaźnik natychmiastowej wymagalności. Dzięki wskaźnikowi płynności szybkiej wiemy już, jakie możliwości spłaty bieżących zobowiązań dają nam nasze aktywa obrotowe, jeśli wyłączymy z nich zapasy. Wskaźnik natychmiastowej wymagalności pozwala obliczyć, jak wygląda sytuacja, jeśli nie tylko nie weźmiemy pod uwagę zapasów, ale także należności od kontrahentów. Krótko mówiąc – w jakim stopniu będziemy w stanie spłacić nasze bieżące zobowiązania z samych posiadanych w danym momencie środków finansowych.

Wskaźnik zobowiązań natychmiast wymagalnych. Cash ratio, czyli wskaźnik zobowiązań natychmiast wymagalnych, na pierwszy rzut oka bardzo przypomina wskaźnik natychmiastowej wymagalności. Jest jednak pewna znacząca różnica: w przypadku wskaźnika natychmiastowej wymagalności bierzemy pod uwagę wszystkie zobowiązania bieżące, jeśli chodzi o wskaźnik zobowiązań natychmiast wymagalnych, tylko te, których termin płatności przypada w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Dzięki temu możemy oszacować nasze możliwości spłaty najbardziej pilnych zobowiązań.

Co robić, żeby nie stracić płynności finansowej? Dużym zagrożeniem dla płynności finansowej każdej firmy są zatory finansowe, spowodowane nieuczciwością kontrahentów, którzy notorycznie nie opłacają faktur w terminie. Dlatego też przed podjęciem współpracy z nowym kontrahentem, warto zapoznać się z opiniami na jego temat i sprawdzić, czy nie widnieje on w rejestrze dłużników.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Podziel się wiedzą:

Przeczytaj lub Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

We are glad you have chosen to leave a comment. Please keep in mind that comments are moderated according to our comment policy.