Usługi

Doradztwo na rynku nieruchomości

Doradztwo na rynku nieruchomości komercyjnych i inwestycyjnych (grunty pod: PRS, Mix Use, centra i obiekty logistyczne, biurowce, zabudowa wielorodzinna, osiedla jednorodzinne).

Pośrednictwo

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami — nieruchomości komercyjne i inwestycyjne.

Negocjacje

Negocjacje pomiędzy stronami transakcji.

Zarządzanie i administrowanie

 Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami komercyjnymi.

Due Dilligance

Due Diligence nieruchomości, czyli audyt, w którego skład wchodzi wnikliwa i szczegółowa analiza informacji dotyczących statusu prawnego nieruchomości, jej stanu technicznego i opinii i operatów rzeczoznawców.

Doradztwo gospodarcze i inwestycyjne

Comfort produce husband boy her had hearing. Law others theirs passed but wishes. You day real less till dear read. Considered use dispatched melancholy sympathize discretion led.