Zaznacz wszystkie zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora - Money Run spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul Racławicka 58, 30-017 Kraków, w celu rozpatrzenia złożonego wniosku pożyczkowego i uzyskania decyzji odnośnie możliwości udzielenia pożyczki przez bank, fundusz lub inną instytucję finansową (dalej jako: „Partnerzy”).

Wyrażam zgodę na przekazanie przez Administratora moich danych osobowych Partnerom Administratora oraz na przetwarzanie przez Partnerów jako administratorów moich danych osobowych, w celu uzyskania decyzji odnośnie możliwości udzielenia pożyczki i oferty zawarcia umowy pożyczki z Partnerem.

Wyrażam zgodę̨ na przesyłanie przez Administratora ofert oraz informacji handlowych Administratora oraz Partnerów za pomocą̨ środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przyjmuję do wiadomości, że mogę odwołać zgodę i zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych w każdym czasie, m.in. poprzez wysłanie żądania mailowo na adres: biuro@moneyrun.pl

Wyrażam zgodę̨ na kontaktowanie się przez Administratora w celu marketingu bezpośredniego usług lub produktów Administratora oraz Partnerów przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń́ końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Potwierdzam zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym. Zobacz więcej...